Hold Fast bygger ikke bare båter, men vi bygger også i aller høyeste grad folk


Vi er i dag et ettervern for de unge voksne som er i rusbehandling og startet dette arbeidet i begynnelsen av oktober 2015. Meningsfullt praktisk arbeid er svært viktig i en rehabiliteringsfase hvor det blir lagt stor vekt på selvransakelse. Det å kunne bygge opp seg selv i sosialt trygge omgivelser sammen med andre enn bare de man er i behandling med, er positiv nettverksbygging. Gjennom prosjektet vårt blir deltagerne kjent med våre samarbeidspartnere og fagfolk som hjelper oss. Det å kunne lære seg ny praktisk kunnskap og samarbeide i et team, er en viktig faktor for selvfølelsen og mestringsfølelsen. Dette er kunnskap vi ønsker at våre deltagere skal videreføre som partnere i utviklingen av Hold Fast. Nøkkelen til et liv uten rusproblemer er en trygg bolig og et nytt nettverk, hvor man kan utvikle seg selv. Vi skal hjelpe våre deltagere med å dytte den enkelte i individuell riktig retning, sammen med våre samarbeidspartnere. I gamle dager var det vanlig å sende folk på havet for å gjøre en endring i uønsket adferd. Dette ønsker vi igjen at skal bli en mulighet med Hold Fast.

Vi ser på oss selv som en trygg plattform for å bygge en mestringskultur.